WE GAAN SCHOONMAKEN!

WE GAAN SCHOONMAKEN!

Kroezenhoekers, we gaan weer schoonmaken.

Op zaterdag 19 maart 2016 zal er weer een landelijke opschoondag worden gehouden. De bedoeling is dat bermen en straten worden geschoond van al het zwerfafval dat wordt achtergelaten.

De Kroezenhoek sluit hier weer bij aan.
De afgelopen jaren was de Kroezenhoek zeer succesvol. We haalden heel wat zakken vuil op en dat was goed voor een mooie cheque.

Oproep
Wij roepen hierbij alle Kroezenhoekers om hun steentje bij te dragen en mee te doen aan de schoonmaakdag.

We verzamelen op 19 maart om 09.15 uur bij onze Weerboer Gerrit Vossers aan de Lichtenberg.
Daar drinken we koffie en daarna starten we.
Van de gemeente krijgen we zakken om het zwerfafval in te doen.

Volle zakken brengen we aan het einde van de actie om 11.30 uur naar de gemeentewerf.
Kroezenhoekers die mee doen aan het opschonen worden allemaal uitgenodigd mee te gaan naar de Gemeentewerf.

Er worden broodjes geserveerd en het is altijd een gezellige boel.

KOMT ALLEN

Opschoondag Kroezenhoek - maart 2015 -  © Henk van Raaij - 000_-001