privacyreglement

  PRIVACY REGLEMENT STICHTING DE KROEZENHOEK SILVOLDE

Het gebruik van internet en sociale media heeft ons kwetsbaarder gemaakt voor inbreuken op onze privacy. Om de persoonsgegevens van alle burgers van de Europese Unie beter te beschermen, heeft de EU daarom een nieuwe privacywet aangenomen. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de hele EU. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Iedereen heeft te maken met de AVG. Niet alleen grote bedrijven of overheden moeten aan deze wet voldoen, maar ook vrijwilligersorganisaties, stichtingen en (sport)verenigingen moeten de bepalingen van de wet in acht nemen.

Het bestuur van De Kroezenhoek vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn en heeft daarover afspraken gemaakt.

VASTGELEGDE GEGEVENS

Wat betekent dit voor u?

Stichting De Kroezenhoek registreert de volgende gegevens van inwoners en oud-inwoners van De Kroezenhoek en allen die blijvend informatie willen ontvangen met nieuws uit de buurtschap:

1 Basisgegevens:

* Naamgegevens, voorletters en achternaam;

* Adresgegevens: straat, huisnummer en toevoegingen, postcode en woonplaats;

2 Aanvullende gegevens:

* E-mailadres

3 Overige gegevens

Mocht in de toekomst aanvullende overige gegevens worden bewaard, dan brengen wij de inwoners van De Kroezenhoek, ruim voor die tijd op de hoogte.

Deze gegevens worden elektronisch vastgelegd. Het beheer berust bij de secretaris van de Stichting.

Daarnaast worden van de activiteiten van stichting De Kroezenhoek regelmatig foto’s gemaakt, die op de website of de Facebookpagina van de stichting De Kroezenhoek geplaatst kunnen worden.

Waarom worden deze gegevens bewaard?

De Kroezenhoek bewaart deze gegevens zodat we bewoners van De Kroezenhoek kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten, informatie en nieuwsbrieven kunnen toezenden en bewoners te kunnen informeren over de activiteiten van De Kroezenhoek.

Wie kunnen deze gegevens inzien?

Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door de secretaris van De Kroezenhoek.

Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?

Uw gegevens worden bewaard in een Excel spreadsheet, beveiligd met wachtwoorden op computer van de secretaris van De Kroezenhoek.

Wij verzenden uw gegevens nooit aan andere personen of organisaties. Nieuwsbrieven en andere informatie worden aan alle Kroezenhoekers verstuurd, maar buurtgenoten kunnen niet zien wie de nieuwsbrieven ontvangt. Iedereen ontvangt het bericht via een BCC (blind carbon copy), of te wel een blinde kopie.

Wilt u dat uw gegevens uit ons bestand aangepast of verwijderd worden?

Uw gegevens worden meteen uit het bestand verwijderd als u aan ons doorgeeft geen berichten meer van de Kroezenhoek te willen ontvangen.

In het verleden hebt u vrijwillig uw e-mailadres aan ons ter beschikking gesteld, zodat wij u snel en gemakkelijk kunnen informeren over gebeurtenissen in de Kroezenhoek. Indien u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden, verwijderen wij uw naam en e-mailadres. U ontvangt dan geen enkel e-mailbericht meer van De Kroezenhoek.

Als u gegevens verwijderd of aangepast wilt zien, kunt u ons dat laten weten door een berichtje te sturen aan infokroezenhoek@gmail.com of door een briefje te schrijven aan de secretaris Maria van Toor, Kroezendijk 4, 7064KX Silvolde.

Waar kunt u terecht met vragen over de AVG.

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Kroezenhoek, kunt u deze stellen aan bovengenoemd persoon infokroezenhoek@gmail.com.

Website De Kroezenhoek beheert een website: www.kroezenhoek.nl.

Wij gebruiken GEEN COOKIES en slaan dus geen gegevens van wie dan ook op, op onze website. Wij meten niet de bezoeken op de website en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en uiteraard kunnen we deze niet delen met anderen, omdat we ze niet hebben.

Foto’s

Tijdens de activiteiten van De Kroezenhoek (zoals kermis, Nieuwjaarsreceptie, of andere activiteiten, kunnen er foto- en video opnames worden gemaakt ten behoeve van pr-doeleinden, zoals publicaties op onze Facebookpagina, de website en perspublicaties. De deelname aan deze evenementen en activiteiten houdt dus in dat er foto’s van de deelnemers en belangstellenden op de website gepubliceerd kunnen worden. In de aankondigingen van deze evenementen en activiteiten zal dat expliciet aangegeven te worden.

Mochten desondanks personen bezwaar hebben tegen een op de website gepubliceerde foto van hen, dan kunnen zij dat met redenen omkleed, schriftelijk aangeven bij de stichting De Kroezenhoek. Het bestuur behoudt zich het recht voor zo’n verzoek terzijde te leggen, wanneer met de betreffende foto het promotionele belang van de stichting daartoe aanleiding geeft. Wel wordt de indiener van het bezwaar daar dan schriftelijk over geïnformeerd.

De foto’s van evenementen en activiteiten van de stichting worden beheerd door de beheerder van de website van de stichting De Kroezenhoek. Ook deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde gegevensdrager zonder dat anderen daar toegang op hebben.

Door het deelnemen aan de Kroezenhoekse activiteiten:

* Geven ouders die met hun kinderen de activiteit bezoeken aan geen bezwaar te hebben dat er foto’s van hun kinderen worden gemaakt en eventueel gepubliceerd op de website of Facebookpagina van de Kroezenhoek. Mocht dat wel zo zijn, dan kan dat ter plekke kenbaar worden gemaakt.

* geeft u aan, geen bezwaar te hebben dat er foto’s of filmopnames worden gemaakt.

Silvolde, 6 juni 2018

Goedgekeurd door het bestuur van Stichting De Kroezenhoek