Wat is het?

De Kroezenhoek is een buurt in Silvolde…

Buurtschap ‘de Kroezenhoek’ is door activiteiten van de bewoners zelf meer tot leven gekomen in de laatste 10 jaar, mede naar aanleiding van het (weer) organiseren van de Kroezenhoekse Kermis. Sinds 1992 houden de Kroezenhoekers jaarlijks de Kroezenhoekse Kermis met vogelschieten en vogelknuppelen in de middag en ‘s avonds na een pauze (boeren moeten melken), een avondfeest. Het vogelschieten en vogelknuppelen leidt elk jaar weer tot een Koning en Koningin van de Kroezenhoek. Door het brede succes van deze festiviteit en het draagvlak in de buurt zijn er ook andere buurtactiviteiten ontstaan zoals de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, de jaarkrant en het jaarlijkse Kroezenhoekse paasvuur. Door het jaar heen worden buurtbewoners vereerd met een vaandelhulde bij bepaalde jubilea door de eigen Kroezenhoekse fanfare en vendeliers. Al deze activiteiten zijn spontaan ontstaan. De Kermis is ontstaan naar aanleiding van oude verhalen dat er ‘vrögger kermis was in de Kroezenhoek’. Op een meiboomfeest van de familie Nelles (Steverink) in 1991 waar de buurt breed vertegenwoordigd was, hebben een aantal buurtbewoners onder het genot van een glas bier, de stoute schoenen aangetrokken en aangekondigd dat de Kermis weer gehouden gaat worden. De organisatoren van het eerste uur zijn Maurits Steverink, Gerda Ten Have en Hans Venhorst, later aangevuld met Hans Kroezen. De familie Steverink stelde het erf en ‘deal’ van hun boerderij Nelles beschikbaar om de Kermis te houden. Inmiddels organiseerden de vier Kroezenhoekers voor de 10e keer in 2001 de kermis en worden gezien als bestuur van de Kroezenhoekse buurt. De 10e kermis werd bezocht door Burgemeester Evenhuis van Wisch. Gevraagd is aan Mevr. Evenhuis een naambord beschikbaar te stellen voor de buurtschap de Kroezenhoek.

Op de eerste Kermis in 1992 ontstond er spontaan een fanfare. Het bleek namelijk dat er wel erg veel buurtbewoners lid waren van de muziekkorpsen Radboud en Excelsior en dat een aantal a-muzikaal geachte Kroezenhoekers toch tot iets in staat waren. Toen de fanfare er was waren er ook snel vendeliers gevonden. Het eerste vaandel bestond uit een ‘panlat met wit laken’. In dat jaar erna is door de Kroezenhoekers zelf een vaandel ontworpen met symbool van de Kroezenhoek en bijbehorende professionele vaandels. Gebruikelijk is inmiddels ook dat de Koning en Koningin opgehaald worden ‘s avonds met tractor en kar door de bewoners met fanfare. Voor het avondfeest wordt de nieuwe Koning en Koningin gehuldigd met een vaandelhulde. Ook verschijnt er inmiddels jaarlijks de Kroezenhoekse Krant in januari van elk jaar. Hierin wordt uitgebreid stil gestaan bij de nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. We kunnen concluderen dat het Buurtschap de Kroezenhoek echt tot leven is gekomen. De Kermis is al 10 jaar een feest voor jong en oud en er zijn allerlei aanverwante activiteiten spontaan ontstaan.

Wat/wie is de Kroezenhoek?

De Buurt is niet zozeer afgegrensd via geografische grenzen, maar meer sociale grenzen bepalen de ‘grens’ (elkaar (willen) kennen). Er zijn ongeveer 56 gezinnen in de Kroezenhoek, een buurt met agrarisch karakter. Waarschijnlijk is de Kroezenhoek nu groter dan wat ‘cultuurhistorisch’ verantwoord is. De Kroezenhoek van nu begint bij de Oude Dinxperloseweg buiten de bebouwde kom tot en met het Silvoldse deel van de Dinxperloseweg (buiten de Bonte brug tot aan waar Gemeente Breedenbroek begint. Ook de zijwegen horen er deels bij (Lange Dijk, Kroezendijk, Kersepas, Lichtenberg).