Foto’s

Foto’s

Foto’s

Tijdens de activiteiten van De Kroezenhoek (zoals kermis, Nieuwjaarsreceptie, of andere activiteiten, kunnen er foto- en video opnames worden gemaakt ten behoeve van pr-doeleinden, zoals publicaties op onze Facebookpagina, de website en perspublicaties. De deelname aan deze evenementen en activiteiten houdt dus in dat er foto’s van de deelnemers en belangstellenden op de website gepubliceerd kunnen worden. In de aankondigingen van deze evenementen en activiteiten zal dat expliciet aangegeven te worden.

Mochten desondanks personen bezwaar hebben tegen een op de website gepubliceerde foto van hen, dan kunnen zij dat met redenen omkleed, schriftelijk aangeven bij de stichting De Kroezenhoek. Het bestuur behoudt zich het recht voor zo’n verzoek terzijde te leggen, wanneer met de betreffende foto het promotionele belang van de stichting daartoe aanleiding geeft. Wel wordt de indiener van het bezwaar daar dan schriftelijk over geïnformeerd.

De foto’s van evenementen en activiteiten van de stichting worden beheerd door de beheerder van de website van de stichting De Kroezenhoek. Ook deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde gegevensdrager zonder dat anderen daar toegang op hebben.

Door het deelnemen aan de Kroezenhoekse activiteiten:

Geven ouders die met hun kinderen de activiteit bezoeken aan geen bezwaar te hebben dat er foto’s van hun kinderen worden gemaakt en eventueel gepubliceerd op de website of Facebookpagina van de Kroezenhoek. Mocht dat wel zo zijn, dan kan dat ter plekke kenbaar worden gemaakt.

geeft u aan, geen bezwaar te hebben dat er foto’s of filmopnames worden gemaakt.