Kroezenhoek valt in de prijzen

Kroezenhoek valt in de prijzen

Jan en Maria met cheque en bloemen alle prijswinnaars toespraakje mariamaandag 2 december 2013

Ooievaarsnest
Diverse mensen hebben in de afgelopen jaren, ooievaars gesignaleerd in de Kroezenhoek.
Dit heeft ons op het idee gebracht om een ooievaarsnest te plaatsen op een mooie plaats in de Kroezenhoek.
We hebben dit idee met enkele Kroezenhoekers besproken en een bewoner wilde een ooievaarsnest wel in zijn weiland plaatsen.
Tegelijkertijd schreef verzekeraar Univé een prijsvraag uit in het kader van het Univé Oost fonds.

Het Univé Oost Fonds
Het Univé Oost Fonds ondersteunt projecten en goede doelen met een maatschappelijke uitstraling.
Zo is er in 2013 opnieuw €30.000,- beschikbaar gesteld voor 12 lokale goede doelen. Per gehonoreerde aanvraag wordt maximaal € 2500,- gedoneerd.
Ieder jaar werkt het Univé Oost Fonds met een uniek thema. 2013 staat in het teken van ‘natuur’.
De Kroezenhoek heeft een aanvraag ingediend bij het fonds.
Prijs!
Op 1 oktober j.l. bleek dat het Kroezenhoekse voorstel is gehonoreerd!
Van de 125 aanmeldingen, zijn er 12 prijswinnaars.
De Kroezenhoek is dus één van de 12!
De prijs is uitgereikt op donderdag 21 november in de Grolsch Veste te Enschede tijdens een Univé ledenvergadering.
Na een geweldige ontvangst werden de prijzen uitgereikt. Zo’n 1500 Univé leden waren naar deze ledenvergadering gekomen.
Namens de Kroezenhoek nam Maria van Toor de prijs in ontvangst. Jan Tangelder, koning van de kroezenhoek, ging mee om de prijs op te halen.
In het kort vertelde Maria wat de Kroezenhoek is, wat ze doen en hoe ze op het idee zijn gekomen een ooievaarsnest te plaatsen.
De verrassing bij de prijsuitreiking was erg groot. De Kroezenhoek had een bescheiden bijdrage aangevraagd, maar iedere prijswinnaar kreeg een cheque van €2500,-!
Dat betekent dat we een mooi ooievaarsnest kunnen bouwen, maar ook andere natuurprojecten in de Kroezenhoek kunnen uitvoeren.
Wij zijn supertrots op deze prijs.
Het bestuur, gaat samen met vrijwilligers aan de slag om het ooievaarsnest te bouwen.
Wilt u te zijner tijd meedoen, dan kunt u zich aanmelden op  onderstaande e-mailadres.
Het ooievaarsnest zal geplaatst worden in de wei bij Maurits en Corinne Steverink.
Ook gaan we samen met de Kroezenhoekers nu bekijken hoe we het geld zo optimaal en goed mogelijk kunnen besteden voor natuurprojecten in de Kroezenhoek.
De Kroezenhoek bedankt Univé voor deze prachtige prijs.