In memoriam Marie Steverink

Zaterdag 3 november 2018 is Marie Steverink-Braam een bijzondere en markante Kroezenhoekster van ons heengegaan. Wij Kroezenhoekers, noemden haar Moeder Marie. Zij stond aan de basis van de Kroezenhoekse kermis, ze hield het Kroezenhoekse nieuws bij en bracht een flink aantal jaren De Kroezenhoekse krant uit. Marie is geboren op 10 april 1929 en is…

Ter herinnering aan Corinne Corts

Beste Kroezenhoekers, In april j.l. had ik een gesprek met Corinne en Maurits over het naderende afscheid van Corinne. Op basis van dat gesprek is een levensloop gemaakt. Corinne en Maurits hebben dat gelezen en besloten is dat zij aanpassingen zouden doen in de tekst. Corinne is inmiddels overleden en van Maurits kreeg ik de…

In memoriam Jan Theet Tangelder

Jan Tangelder, onze markante Kroezenhoeker, is op vrijdag 3 november 2017,  overleden Jan kan met recht een “markante” Kroezenhoeker worden genoemd. Hij heeft in zijn leven heel veel mee gemaakt. In de oorlog gewond geraakt, zijn ouders kwamen om het leven en een groot gedeelte van zijn jeugd heeft Jan in pleeggezinnen doorgebracht. Daarnaast was…

Workshop insectenhotels maken

Insectenhotel De biodiversiteit is in gevaar. Biodiversiteit betekent de variatie aan verschillende soorten planten, insecten en dieren in een bepaald gebied. Hoe groter de variatie des te beter. Solitair levende bijen en wespen vinden moeilijk een onderkomen om hun eitjes af te zetten en dus is het moeilijk voor ze om hun jongen groot te…

Bermen in de Kroezenhoek

22 mei 2014 Bermen Als buurschap denken ook na over hoe we onze bermen zouden kunnen verfraaien. Om daarover meer te weten te komen hebben we Anton Stortelder, uit Zieuwent uitgenodigd. In Zieuwent gebeurt heel veel rond de verfraaiing van de bermen en kerkepaden. Hoe werk je samen in een buurt aan meer natuur? Van bermbeheer,…

Ooievaarsnest geplaatst

Onder grote belangstelling van veel Kroezenhoekers werd op zaterdag 5 april een ooievaarsnest geplaatst in De Kroezenhoek. Het idee om een ooievaarsnest te plaatsen ontstond vorig jaar, toen ooievaars werden gesignaleerd in De Kroezenhoek. In die tijd schreef Univé een wedstrijd uit voor natuurprojecten en een voorstel werd ingediend. In november bleek dat we een…

Nieuwjaarsreceptie De Kroezenhoek

14 januari 2014 Vanmiddag werd de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden in zaal ’t Molentje in Silvolde. Veel Kroezenhoekers waren aanwezig om elkaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. De Koningin, de Koning en de Jeugdkoning hielden een mooie toespraak. Ze riepen op om respect te hebben voor elkaars meningen en zienswijzen. Samen zijn we…

Kijk hier eens naar het privacy reglementprivacyreglement