Bermen in de Kroezenhoek

Bermen in de Kroezenhoek

22 mei 2014

Bermen

Als buurschap denken ook na over hoe we onze bermen zouden kunnen verfraaien. Om daarover meer te weten te komen hebben we Anton Stortelder, uit Zieuwent uitgenodigd. In Zieuwent gebeurt heel veel rond de verfraaiing van de bermen en kerkepaden. Hoe werk je samen in een buurt aan meer natuur? Van bermbeheer, tot wandelpad en de terugkeer van streekeigen landschapselementen. Met Zieuwent als voorbeeld waar Anton Stortelder over kan vertellen. Hoe hou je iedereen tevreden en enthousiast, zowel boer alsook buitenlui? Ook de boer kan hier baat van hebben. Er werd  een wandeling door de Lange Dijk gemaakt zodat ook verschillende opties doorgenomen konden worden voor natuur en streekeigen landschapselementen. Anton Stortelder is naast inwoner van Zieuwent, ook wetenschapper aan de Wageningen Universiteit bij het onderdeel Alterra en heeft veel praktische en wetensschappelijke kennis over streekeigen natuur en samenwerking met agrarisch ondernemers. De Kroezenhoek is natuurlijk niet direct vergelijkbaar, maar ‘Zieuwent en Anton’ bieden inspiratie voor mogelijke toekomstige activiteiten.

IMG_1242 IMG_1243IMG_1245