Akkerranden in de Achterhoek

Akkerranden in de Achterhoek

Naar goed voorbeeld in de Kroezenhoek wil de VAL OudeIJssel dit jaar in de hele gemeente akkerranden aanleggen. De VAL (u weet wel dat kantoortje bij Vossers naast de deal)  is een agrarisch natuur en landschap vereniging die zich druk maakt voor het behoud en ontwikkeling van het achterhoekse cultuur landschap. Ik ben daar bestuurslid bij.

Voor dit jaar willen we  ons werkgebied (gemeenten Oude IJsselstreek Doetinchem en Montferland) verfraaien met bloemrijke akkerranden. Deze randen willen wij zaaien langs maisvelden en graanakkers zodat iedereen een zomer lang kan genieten van dit kleurrijke geheel. En het is natuurlijk ook goed voor bijen,vlinders, insecten, vogels en kleine zoogdieren. Daar hebben we sponsoren en grondeigenaren voor nodig.

Kortom een project met alleen maar winnaars want de grondeigenaren krijgen ook nog een vergoeding.

We zijn nog op zoek naar grondeigenaren die een strook beschikbaar willen stellen. De vergoeding is €0.10 /m2.

Voor de spelregels verwijs ik graag naar onze site.

We hebben een crowdfunding actie opgezet om zo breed mogelijk mensen te interesseren voor dit project en natuurlijk om donateurs te werven.

We verwijzen u graag naar de site www.crowdfundingvoornatuur.nl/akkerranden

Hier staat informatie over het project en hoe je kunt doneren. Je kunt natuurlijk ook op onze site terecht www.val-oudeijssel.nl.

Val Oude IJssel

Henry Steverink

secretaris@val-oudeijssel.nl

akkerranden2 akkerranden 1