19 maart Zwerfafvaldag

19 maart Zwerfafvaldag

Op zaterdag 19 maart zal de landelijke zwerfafvaldag worden gehouden.

De gemeente Oude IJsselstreek is de initiatiefnemer in onze gemeente.

Zoals altijd, doet de Kroezenhoek ook weer mee.

Daar het opruimen van zwerfafval in de Kroezenhoek komt onze buurtschap er weer prachtig uit te zien.

Het is ook een mooie manier voor onze buurtschap om weer geld binnen te krijgen. Per ingeleverde vuilniszak krijgen we altijd een mooi bedrag. Hoe meer vuilniszakken we inleveren, hoe meer geld we krijgen.

Dat geld hebben we hard nodig om kleine onkosten te betalen, zoals een bloemetje voor een zieke, bloemen voor de dodenherdenking op 4 mei, papier voor de nieuwsbrieven, etc..

Wij nodigen alle Kroezenhoekers hierbij uit om deze datum alvast in de agenda te noteren.

Op 19 maart hopen we dat veel Kroezenhoekers mee doen, in ieder geval meer dan vorig jaar!!

Binnenkort verschijnt hier aanvullende informatie over tijdstip en plaats van samenkomst.

Komt allen…..

Opschoondag Kroezenhoek - maart 2015 - © Henk van Raaij - 000_-001 vrijwilligers-zwerfafvaldag-Oude-IJsseltreek-19-maart-2011