Laatste nieuws

Kroezenhoeker van het jaar 2017

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Kroezenhoek, werd Maria van Toor geëerd voor haar bijdrage aan de Kroezenhoek. Maria is lid van het bestuur. Ze schrijft de nieuwsbrieven, beheert de Facebookpagina en de website, beheert het secretariaat en doet nog veel andere werkzaamheden voor de Kroezenhoek. Waar nodig springt ze in. Indertijd heeft ze actief meegewerkt –…

Kroezenhoekse Nieuwjaarsreceptie zeer geslaagd

Op 14 januari kwamen heel veel Kroezenhoekers naar zaal ’t Molentje voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Meer dan 100 huidige, oud en nieuwe Kroezenhoekers waren aanwezig. De sfeer was gezellig en het programma verrassend! Ons Koningstrio: Jolinde, Gery en Willem openden de Nieuwjaarsreceptie. Ze gaven het zelf al aan: alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd zal…

In memoriam Jan Theet Tangelder

Jan Tangelder, onze markante Kroezenhoeker, is op vrijdag 3 november 2017,  overleden Jan kan met recht een “markante” Kroezenhoeker worden genoemd. Hij heeft in zijn leven heel veel mee gemaakt. In de oorlog gewond geraakt, zijn ouders kwamen om het leven en een groot gedeelte van zijn jeugd heeft Jan in pleeggezinnen doorgebracht. Daarnaast was…

Kroezenhoekse Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 14 januari 2018 zal de Kroezenhoekse Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. Te zijner tijd krijgt u per Nieuwsbrief de uitnodiging. Noteer nu de datum alvast in uw agenda.